Styrelsen

Ordförande       Jan Janscha Johansson

Kassör                 Håkan Marklund

Sekreterare      Sara Andersson